การรับประกัน

รับประกันตลอดอายุการใช้งานสำหรับข้อบกพร่องของผู้ผลิต ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ Laguiole en Aubrac ส่งผลให้ไม่สามารถใช้มีดหรือซอมเมลิเย่ร์ได้ตามที่ตั้งใจไว้

Laguiole en Aubrac จะไม่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าที่แสดงสัญญาณการละเลยหรือความเสียหายโดยเจตนาอย่างชัดเจน

จุดขึ้นสนิมไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

Laguiole En Aubrac Shop รับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อบน LaguioleEnAubracShop.com

×