เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

มีดทำมือ Laguiole-en-Aubrac เป็นหนึ่งในผู้เล่นในการฟื้นฟูประเพณีการใช้ช้อนส้อม - ซึ่งเสียชีวิตไปตามกาลเวลา - ในที่ราบสูง Aubrac ของแผนก Aveyron การฟื้นคืนชีพของการผลิตในท้องถิ่นโดยยังคงยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติดั้งเดิมเป็นหัวข้อทั่วไปที่นำบริษัทไปสู่การสร้างโรงหลอมและการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของลากิโอล
มีจำหน่าย
ราคา
$
$
ประเภทสินค้า
เรียงโดย
×